Da har tiden kommet! Billetter og setekart for BetaLAN #11 er nå offentlig! Disse kan du få tak i her:

http://betauia.net/betalan/kjop-billett

Prisen er i år også satt til 200 kr.

Følg BetaLAN