Betas styre har bestått av flere forskjellige verv som skiller mellom hvilke oppgaver og ansvarsområder som tilhører hvert styremedlem. Under generalforsamling blir et styremedlem valgt inn i hver av disse styrerollene. De som blir valgt er kandidater som noen uker tidligere har søkt om å få være med i styret. 

Styreverv

Leder

Lederen sitt ansvar er å lede styremøter og å ha et generelt overordnet ansvar over alle arbeidsoppgaver som hvert styremedlem har. Det settes et krav til lederen om å ha generell kompetanse innenfor organisasjons styring og at en har en god evne til å lede.

 

Nestleder

Nestlederen sitt ansvar er å avlaste lederen. Arbeidsoppgavene til nestlederen er stort sett de samme som lederen får, men en må også finne seg i som nestleder å fungere som en midlertidig leder dersom lederen ikke er tilgjengelig. Derfor stilles lignende krav til nestleder som til leder.

 

Økonomiansvarlig

Betas økonomiansvarlig har ansvar over hele økonomien og eiendelene til Beta. Dette er alt fra midler på bankkonto til arkade maskiner brukt under retrokvelden. Arbeidsoppgavene til økonomiansvarlig er å holde orden på hele Betas regnskap, så her kreves det grunnlegende forståelse for økonomiføring i et dobbeltpostert regnskap (dette får en opplæring i). En skal også passe på at alle fakturaer blir betalt til tiden samt giroer som Beta selv sender ut.

 

Arrangementansvarlig

Betas arrangement ansvarlig er arrangøren ved alle arrangement. Det vil si at en har som ansvar å booke arrangementlokaler enten det er Bluebox eller et auditorium på skolen. En har også et ansvar for selve utførelsen av arrangementet, foreløpig har dette vært Retrokveld, Julebord, bedriftpresentasjoner. Dersom arrangementansvarlig ønsker å gjøre noe nytt så er det åpent for det også.

 

BetaLAN Ansvarlig

Betalan ansvarlig som oppgave å arrangere BetaLAN en gang i semesteret. Han har også en plass i Beta sitt styret selv om BetaLAN er selvstendig organisasjon under Beta. BetaLAN ansvarlig skal også organisere BetaLAN crewet og står ganske fritt til hvordan en her lyst til å gjøre det. 

 

PR/Grafiker ansvarlig

Pr og grafiker rollen er ansvarlig for all kommunikasjon fra Beta styret til omverdenen, enten dette er i form av reklame eller bare for å informere. Typiske oppgaver vil være å passe på at alle eventer følger Betas stil med tanke på det grafiske og at reklame kommer ut på storskjermer i forkant av eventer.

 

Styremedlem

Styremedlemmer er med i styret for å hjelpe de overordnende rollene der det trengs. Det er også viktig for styret å få flere innspill på styremøter og der er styremedlemmer utmerket å ha.