Styret for Beta 2014 ble valgt inn 5. februar 2014. Styret tredde i kraft 1. mars.

 


Navn Anders Refsdal Olsen
Verv Leder
Hjemsted Skien

 


Navn Shahab Afsharipour
Verv Nestleder
Hjemsted Kristiansand

 


Navn Huy Quy Vu
Verv Økonomiansvarlig
Hjemsted Kristiansand

 


Navn Nina Over
Verv Arrangement ansvarlig
Hjemsted  Lørenskog

 


Navn Martin Abrahamsen
Verv BetaLAN ansvarlig
Hjemsted  Kristiansand

 


Navn Tommy Johannessen
Verv Pr. Ansvarlig
Hjemsted  Bergen

 


Navn Kim-Leonhard Halvorsen Enger
Verv Grafiker
Hjemsted  

 


Navn Knut Eivind Sandsmark
Verv Styremedlem
Hjemsted Kristiansand

 


Navn Malene Danielsen
Verv Styremedlem
Hjemsted