Styret for Beta 2016 ble valgt inn 17. februar 2016. 

 

            Bilde:    
Navn Marius Bjørni                          
Verv Leder
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Shahab Afsharipour                
Verv Nestleder
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Mohamed Samatar                
Verv Økonomiansvarlig
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Celine Abigael Tomren            
Verv Arrangement ansvarlig
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Hans Lau Borch                      
Verv BetaLAN ansvarlig
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Tommy Sandtorv Johannessen
Verv Pr/web ansvarlig
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Siri Dybdahl                         
Verv Styremedlem
Hjemsted  

  

            Bilde:    
Navn Christer Mathisen                 
Verv Styremedlem
Hjemsted